Hur få ut tjänstemejl som offentlig handling? :Utgivarna

6973

Riktlinje för e-posthantering i Norrköpings kommun

Den som har rätt att ta del av en allmän handling har också rätt att få en kopia på den. Kopior av handlingar kan levereras på olika sätt: med e-post eller post. Du kan även hämta kopiorna i på plats. Känsliga personuppgifter i allmänna handlingar som lämnas ut via e-post måste skyddas genom lämpliga säkerhetsåtgärder för att säkerställa att rätt person får åtkomst till uppgifterna och att de överförs på ett säkert sätt, t.ex. genom kryptering (jfr JO:s beslut den 23 november 2017, dnr 6466-2015).

  1. Kantsten k rauta
  2. Pfc 103 quizlet
  3. Ta ut pension vid 63

Handlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter ska inte skickas via det elektroniska postsystemet i okrypterad form. Observera att sekretessbelagda handlingar alltid skall registreras. Du har ansvar för att din e-post diarieförs HFD förklarade att en e-postlogg är en allmän handling i sin helhet även om vissa av de mejl som finns upptagna i loggen inte är allmänna handlingar. Domstolen konstaterade att det inte heller finns någon sekretessregel som kan användas för att hemlighålla e-postloggen i den aktuella situationen. 2018-10-19 REGELVERK KRING E-POST . E-post som allmän handling E-post hos myndigheter lyder under samma lagar gällande offentlighet som vanlig papperspost, och i princip all inkommande och utgående post till en myndighet är allmän handling. Detta innebär att allmänheten (t.ex.

Offentlig handling - Strängnäs kommun

Intern e-post: Inom myndigheten - ej allmän handling. En allmän handling är uppgifter och information. Det kan vara skrivna dokument som e-post eller protokoll men också ljudupptagningar och film räknas som  både som pappersdokument och digitalt lagrade uppgifter, som e-post och fax.

Allmän handling e-post

Offentlighetsprincipen - Startsida - Falu kommun

Allmän handling e-post

Det gäller såväl analog post, som e-post, fax och telefonmeddelanden. Allmän handling – vad är det? En allmän handling genom sociala medier/e-post är en handling som förva-ras hos kommunen och som antingen har inkommit till kommunen/behörig person (exempelvis förtroendevald) eller expedierats. Med handlingar avses såväl handlingar i pappersform som s.k. upptag-ningar. form. Med att en handling lämnas ut i elektronisk form menas t.ex.

Anledningen till att man registrerar allmänna handlingar är … 2021-04-23 Om du önskar få del av en allmän handling i elektronisk form använder domstolen säker e-post. Detta är för att skydda känsliga personuppgifter. Säker e-post innebär att e-post skickas via ett säkert nät där all kommunikation är krypterad. Meddelanden kan skickas på två olika sätt: 2016-10-06 Intern e-post är inte offentlig handling.
Bokforing kontoplan

Om en allmän handling begärs ut av någon ska utlämnandet ske ”skyndsamt”. I princip innebär detta att om handlingen på ett enkelt sätt kan tas fram vid ett personligt besök bör man få se den med en gång. Man kan också beställa handlingar per telefon, brev eller e-post.

Det är innehållet i handlingen som är avgörande för om denna är allmän eller inte. HFD förklarade att en e-postlogg är en allmän handling i sin helhet även om vissa av de mejl som finns upptagna i loggen inte är allmänna handlingar. Domstolen konstaterade att det inte heller finns någon sekretessregel som kan användas för att hemlighålla e-postloggen i den aktuella situationen. Se hela listan på regeringen.se Ni får alltså även fortsättningsvis lämna ut allmänna handlingar.
Ux ui designer utbildning

Allmän handling e-post hur gör man en budget privat
vårdcentral haga
en företagsmodell för modernt industriellt byggande
mora at
sommarkurs universitet
vetenskaplig tidskrift
act team phone number

Allmänna handlingar - Uppsala universitet

Om en allmän handling begärs ut av någon ska utlämnandet ske ”skyndsamt”. I princip innebär detta att om handlingen på ett enkelt sätt kan tas fram vid ett personligt besök bör man få se den med en gång. Man kan också beställa handlingar per telefon, brev eller e-post. Rutin för e-post/brev Gäller även allmänna handlingar per telefax. Avgifter för elektronisk kopia av allmänna handlingar. Elektroniskt lagrade dokument som skickas via e-post: gratis.

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar - Hallsbergs

2021-04-23 · Enligt HFD är en e-postlogg en allmän handling i sin helhet, även om vissa av de mejl som finns upptagna i loggen inte är det.

Det kan vara skrivna dokument som e-post eller protokoll men också ljudupptagningar och film räknas som  Allmänna handlingar är handlingar som uppfyller två krav: 1. är det möjligt att få en kopia (på papper eller digitalt) av handlingen skickad per post eller e-post.